Teknikk og industriell produksjon

Kjemiprosess Vg3 Høst 2019

Har du lang praktisk erfaring fra kjemisk prosessindustri, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som Fagoperatør i kjemisk prosessindustri være et rett velg for deg!
 
En fagoperatør i kjemiprosessfaget skal kunne starte, stoppe og drifte et prosessanlegg og gjøre de vurderinger som trengs for å kjøre anlegget sikkert for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Det arbeides med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner.

 

Finansiering

Er du medlem i en fagforening vil du kunne søke stipend til utdanning. Mange fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

Opplæringen er også godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad er elektronisk og gjennomføres på Lånekassen. Opplæringen er godkjent for 50% studiebelastning. Du må ha meldt deg på opplæringen før du kan søke om stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning.
 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni 2020.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

 
Sentrale arbeidsområder er

 • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
 • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
 • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
 • bruk av tekniske flytskjemaer
 • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
 • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold
 •  
  Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen kjemiprosessfaget. jemiprosessfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg 2 Kjemiprosess og Vg3 Kjemiprosessfaget (hovedfokus). De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 kjemiprosessfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er Fagoperatør i kjemisk prosessindustri.
   

  Hovedområder innen Vg3 Kjemiprosessfaget er:
   
  Produksjon og vedlikehold
  Hovedområdet omfatter bruk av prosessutstyr og prosessdata i drift- og nødssituasjoner. Samhandling med kollegaer og andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Videre omfatter det vedlikehold på anlegg og utstyr og klargjøring for arbeid på anlegget. Arbeid i tråd med gjeldende regelverk står sentralt.
   
  Produkt og produktflyt
  Hovedområdet omfatter produksjonsflyt fra råstoff til ferdig produkt. Videre omfatter det virksomhetens organisering av verdiskapningen. Vurdering og rapportering av resultater inngår i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid står sentralt.
   
  Dokumentasjon og kvalitet
  Hovedområdet omfatter beregninger og bruk av tegninger, bilder, skjemaer, instrukser, prosedyrer og standarder. I hovedområdet inngår også faglige drøftinger. Videre omfatter det registrering og avviksrapportering.