Bygg og anleggsteknikk

Vg3 Vei- og anleggsfaget – nettbasert – høst 2022


Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 vei- og anleggsfaget handler om å bygge ut og holde ved like infrastruktur. Faget skal gjøre deg i stand til å planlegge og utføre anleggs- og grunnarbeid, og til å drifte og holde ved like veier og anlegg med omsyn til ressursbruk og miljø. Det handler om å bruke maskiner, utstyr og arbeidsmetoder som minimerer miljøavtrykket og sikrer sikkerhet til en selv og andre. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som legger til rette for en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i vei- og anleggsfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/voa03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv514

Innhold

Kjerneelement vei- og anleggsfaget:

Bygging av infrastruktur

Kjerneelementet bygging av infrastruktur handler om å bygge, holde ved like og sikre veier, tunneler, broer og infrastruktur for vann, avløp og overvann med maskiner og utstyr. Det handler òg om kunnskap om geologi og hvordan geologien påvirker ulike massetyper. Å sikre bygg- og anleggsplasser og trafikkavvikling ved vegarbeid er òg vesentlig i dette kjerneelementet.

Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring

Kjerneelementet planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring handler om å bruke kvalitetssikringssystem for planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av vei- og anleggsarbeid. Dette kjerneelementet handler videre om å følge rutiner for kvalitetssikring i sammenheng med vei- og anleggsarbeid. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementer.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse i drift og vedlikehold av infrastruktur. Dette kjerneelementet handler òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er òg en del av dette kjerneelementet.