Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget – Voss, Husnes, Odda og Øystese/Norheimsund – høst 2023

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget er første steg på veien.

Nordfjord og Stryn Hardanger og Voss Næringshage og øvrige Næringshager i området samt StudieHub-Nordfjord Studiesenter tilbyr denne høsten, tilbyr denne høsten i samarbeid med AOF Vestlandet – Agder, Teori til fagbrev kurs innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget bidrar du til å dekke arbeidslivets behov for ulike pedagogiske tilbud slik at barn og unge får utvikle seg allsidig. Du vil kunne ta i bruk pedagogiske metoder som fremmer trivsel, danning og mestring og samarbeide profesjonelt med barn og unge, foresatte og kolleger og møte brukere i et digitalt samfunn i stadig utvikling. 

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved dobbeltsporet undervisning. Undervisning vil foregå i Næringshagenes lokaler på Voss, Husnes, i Odda og Øystese/Norheimsund. Det legges opp til dobbeltsporet undervisning 1 – 2 kvelder i uken, frem mot eksamen i mai/juni 2024. 

Dobbeltsporet undervisning betyr at lærer vil være til stede i et av lokalene mens deltakerne møter nærmest eget hjemsted.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.
Fagorganiserte kan også søke stipend i egen fagforening. Det er også mulig å undersøke om din arbeidsgiver har ordninger som kan benyttes.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Innhold

Kjerneelementer i barne- og ungdomsarbeiderfaget:

Lek, læring og utvikling

Kjerneelementet lek, læring og utvikling handler om barn og unges utvikling og om bruk av utviklingspsykologi i det praktisk-pedagogiske arbeidet. Videre handler det om lek, læring og aktiviteter som bidrar til mestring og god selvfølelse. Omsorg som grunnlag for en trygg oppvekst står sentralt. Å praktisere hygiene og smittevern inngår også.

Samarbeid og relasjoner

Kjerneelementet samarbeid og relasjoner handler om å kommunisere og samarbeide med barn, unge, kolleger og foresatte med ulik bakgrunn. Videre handler det om tverrfaglig samarbeid og relasjonelle ferdigheter i møte med barn og unge, individuelt og i grupper.

Teknologi og lovverk

Kjerneelementet teknologi og lovverk handler om muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en teknologisk og digital hverdag, og om å veilede barn og unge til å gjøre gode valg. Videre handler det om å bruke ny teknologi i det pedagogiske arbeidet og å kommunisere med barn og unge og foresatte på aktuelle digitale plattformer. Det handler også om å følge etiske retningslinjer og å anvende relevant lovverk.

Didaktisk metodevalg

Kjerneelementet didaktisk metodevalg handler om å velge metoder som bidrar til barn og unges læring og mestring. Videre handler det om å observere, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-pedagogisk arbeid med barn og unge.