Vestland

Restaurant og matfag

Restaurant og matfag dekker følgende fagområder:

  • Baker og konditor
  • Kjøttfag og næringsmiddelindustri
  • Kokk- og servitørfag

Ta kontakt med oss dersom du har behov for teori til fagprøven i et av disse fagene, dersom vi ikke allerede har satt opp tilbudet. Vi har kursoppstarter i høst- og vårsemesteret og det varierer hvilket tilbud vi har. Dette styres av etterspørselen i markedet.