AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Teknologi- og industrifag

Teknologi og industriskolen – Bergen – vår 2024

Informasjon

Flere bransjer rapporterer om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Samtidig er det flere som står utenfor arbeidslivet, eller som ønsker en ny karrierevei. For å møte bransjenes behov for kvalifisert arbeidskraft, trenger du en grunnkompetanse som gir deg et grunnlag til å søke de ledige jobbene.

Er du arbeidsledig, permittert, må ha omskolering eller er du klar for et annet yrke? Er drømmen og ønsket en jobb innenfor teknologi og industri? Da kan yrkesskolen være noe for deg!

Etter endt opplæring har du både fullført teoretiske opplæringen som gir deg god grunnkompetanse, gått opp til eksamen på videregående nivå, fått relevant arbeidserfaring og fått vist deg frem for en potensiell arbeidsgiver.
Du har startet på veien mot et fagbrev innenfor ditt nye yrke og kan søke ledige jobber. Alt dette på kun ett år!

Yrker du kan kvalifisere deg til

Produksjonsteknikkfaget

Logistikkfaget

Gjenvinningsfaget

Organisering av opplæringen

 • Yrkesskolene går over ett skoleår på dagtid
 • Praksisperiodene vil foregå ute i bedrift og følger ordinær arbeidstid
 • Skoleåret veksler mellom undervisning og opplæring i praksis


Pris

For de som trenger bevis for yrkesutøvelse, vil det bli et tillegg på inntil kr. 10 000,-.


Finansiering

Opplæringen er godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for Utdanning. Er du fagorganisert og har vært det i minst ett år kan du ha mulighet til å søke stipend også der. Snakk med den tillitsvalgte rundt dine muligheter.


Er du tilmeldt NAV må du avklare med din veileder, før du melder deg på denne opplæringen.

Kursinnhold

Fellesmodul – 1 uke:

 • Opplæring i digitale program
 • Studieteknikk – læren om å lære
 • Læreplanarbeid
 • Oppgaveskriving

Teoretisk yrkesopplæring – 15 uker:

 • Yrkesteori
 • Yrkesfaglig fordypningsarbeid – forberedelse til praksis
 • Eksamenstrening

Arbeidspraksis – 20 uker:

 • Opplæring ute i bedrift innenfor den yrkesretningen du velger
 • Faglærer vil ha oppfølging ute i bedrift