Teknologi- og industrifag

VG3 – Vaskerifaget – Bergen – høst 2022

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 vaskerifaget handler om vask og vedlikehold av tekstiler og om å forstå sammenhengen mellom dette. Faget skal bidra til at du får kompetanse og forståelse for viktigheten med personlig hygiene og smittevern i behandling av urene så vel som rene tekstiler og hvordan redusere risikoen for spredning av smitte. Faget skal bidra til kompetanse i å behandle tekstiler på en måte som opprettholder tekstilenes bruksegenskaper og utseende og forlenger deres levetid. Videre skal faget bidra til å sikre behovet for rene tekstiler i arbeids- og samfunnsliv.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i vaskerifaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning, men kan også følges over nett for dem som av forskjellige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning.

 I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/vaf03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv712

Innhold

Kjerneelement i vaskerifaget:

Smittevern og sikkerhet

Kjerneelementet smittevern og sikkerhet handler om at hygiene og smittevern er grunnlaget for en trygg vaskeridrift. Det handler også om å ha kunnskap om bransjens gjeldende regelverk og kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet. Videre handler det om å utvikle en trygg og god arbeidsplass og å planlegge, gjennomføre og foreta risikovurderinger.

Vaskeriteknologi

Kjerneelementet vaskeriteknologi handler om tekniske, pneumatiske og elektriske installasjoner og maskinstyring for overvåking og optimalisering av produksjonsprosesser i vaskeriene. Det handler også om samspillet av innsatsfaktorene vann, temperatur, kjemi og tid for å ivareta tekstilenes kvalitet og påvirke vaskeresultatet. Videre handler det om sammenhengen mellom de ulike teknologiske installasjonenes evner og bruksområder for å balansere bruken av innsatsfaktorer for å oppnå optimale prosesser.

Produksjon, sporing og teknologi

Kjerneelementet produksjon, sporing og teknologi handler om å ivareta en produksjonsplan i et vaskeri. Det handler også om å forstå hvilke ressurser og hvilken teknologi som skal benyttes gjennom hele produksjonsprosessen slik at tekstilene er i henhold til kravene til leveransen. Videre handler det om evnen til å kritisk og konstruktivt vurdere alle aspekter som inngår fram mot et sluttprodukt som tilfredsstiller alle gjeldende bransjekrav. Kjerneelementet handler også om kunnskap om å behandle avvik fra definerte prosesser.

Samhandling

Kjerneelementet samhandling handler om å kommunisere og samhandle med mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Det handler også om å ha kulturforståelse og reflektere over muligheter og utfordringer på et vaskeri med et stort mangfold. Videre handler det om å ha respekt for ulikheter og bevissthet rundt hvordan den enkelte kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det handler også om å kommunisere med kunder og samarbeidspartnere og imøtekomme kundens krav og forventninger til vaskeritjenesten.