Tillitsvalgtskolering

Tillitsvalgtskolering

Tillitsvalgtkursene tilbys medlemmer og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner.

De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen og bindeleddet mellom fagbevegelsen og medlemmene. Å ta ulike kurs som tillitsvalgt gir deg bred og god realkompetanse, som gir et godt grunnlag for å håndtere oppgaven som tillitsvalgt. Denne kompetansen kan du bygge videre på i din karriere.

Tillitsvalgtskolering finansieres ofte av forbundene, i tillegg har forbundene finansieringsordninger for andre studietilbud gjennom studieforbundet AOF. Gjennom ditt studieforbund kan du derfor øke din kompetanse på mange områder. Dette vil gi deg fordeler i arbeidslivet og løfte deg videre i din karriere.