Agder

MoTo – Grunnleggende arbeidsrett – Kristiansand

MoTo – Grunnleggende arbeidsrett arrangeres i samarbeid med AOF Norge.

Arbeidsrett omfatter alt det juridiske knyttet til forholdene på arbeidsplassen. Dette kurset tar sikte på å gi deg en grundig innføring i emnet, og er et godt sted å begynne før du eventuelt fortsetter med våre mer avanserte arbeidsrettkurs.

Kurset består av en god blanding teori og praksis. Det vil si at i tillegg til å gå gjennom relevant lovverk, vil du også få øve deg på krevende situasjoner gjennom oppgaver og rollespill.

Vi legger opp kurset ut ifra deltakerne, slik at du er garantert innblikk i lovverket som gjelder for din arbeidsplass.

Dette kurset retter seg mot tillitsvalgte og medlemmer med interesse og behov for en innføring i arbeidsrettslige spørsmål.


Gjennomføring

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Finansiering:

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Innhold:

Etter endt kurs skal deltakeren:  

  • ha oversikt over ulike rettskilder  
  • kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon  
  • ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster  
  • ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser  
  • vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.  
  • forstå og gjøre seg nytte av grunnleggende juridisk metode