Vestland

MoTo – Grunnleggende arbeidsrett – Bergen

Informasjon

Arbeidsrett omfatter alt det juridiske knyttet til forholdene på arbeidsplassen. Dette kurset tar sikte på å gi deg en grundig innføring i emnet, og er et godt sted å begynne før du eventuelt fortsetter med våre mer avanserte arbeidsrettkurs.

Kurset består av en god blanding teori og praksis. Det vil si at i tillegg til å gå gjennom relevant lovverk, vil du også få øve deg på krevende situasjoner gjennom oppgaver og rollespill.

Vi legger opp kurset ut ifra deltakerne, slik at du er garantert innblikk i lovverket som gjelder for din arbeidsplass.

Målgruppe
Tillitsvalgte og medlemmer med interesse og behov for en innføring i arbeidsrettslige spørsmål.

Etter endt kurs skal deltakeren:  

  • ha oversikt over ulike rettskilder  
  • kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon  
  • ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster  
  • ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser  
  • vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.  
  • forstå og gjøre seg nytte av grunnleggende juridisk metode