Vestland

MoTo – Organisasjonsledelse – Bergen

MoTo – Organisasjonsledelse arrangeres i samarbeid med AOF Norge.

Skal du bygge en klubb fra scratch, eller ønsker å videreutvikle en klubb som har ligget i dvale en stund? Gjennom god klubbledelse kan du skape en organisasjon som gir gjennomslag og påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen din.

Her får du en grundig innføring i klubben som organisasjon, hvilke roller den må inneholde og hvilke funksjoner den skal oppfylle. Her får du vite hvordan du kan være med på å påvirke, hvordan du fordeler budsjettet effektivt, og ikke minst hva det vil si å lede en organisasjon.

Dette kurset retter seg mot tillitsvalgte og medlemmer. Kurset er spesielt godt egnet for hele klubbstyret å ta samtidig.

Gjennomføring:

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Finansiering:

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Faginnhold

  • Om organisasjonsdemokratiet
  • Medlemmenes rettigheter og plikter
  • Tillitsvalgtrollen
  • Kort om forhandlingssituasjonen
  • Vedtekter
  • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering