Vestland

MoTo – Pensjon – Bergen

Kurset arrangeres i samarbeid med AOF Norge.

Pensjon er et tema som er viktig for oss alle, men som mange likevel ikke har satt seg tilstrekkelig godt inn i. Som tillitsvalgt har du et eget ansvar i å sørge for at virksomheten tilbyr gode pensjonsavtaler for medlemmene dine.

 Dette kurset vil gi deg en innføring i eksisterende ordninger, samt gi deg et større overblikk over den aktuelle politiske debatten om pensjon og fagbevegelsens holdninger til den.

Dette kurset retter seg mot tillitsvalgte og medlemmer med interesse og behov for en innføring i arbeidsrettslige spørsmål.

Gjennomføring

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Finansiering:

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Innhold

  • Folketrygden
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Den aktuelle politiske debatten om pensjon
  • Fagbevegelsens holdninger til pensjon
  • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass