Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helsefag

Helsesekretær Vg3

Med fagbrev i helsesekretærfaget bidrar du til å dekke arbeidslivets behov for effektiv og profesjonell helsetjenesteadministrasjon, slik at pasienter får den nødvendige omsorgen og oppfølgingen.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår en til to ganger i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Gjennomføring

Vi benytter en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i undervisningen og kan kommunisere med lærer.

Forkunnskaper

En helsesekretær er en beskyttet tittel i Norge, noe som betyr at det kun er de som har fått autorisasjon som kan kalle seg helsesekretærer. For å oppnå denne autorisasjonen kreves det at man har fullført og bestått de obligatoriske fagene på Vg3 helsesekretær, samt gjennomført Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helseservice.

Søknadsprosessen for autorisasjon som helsesekretær gjøres via Altinn, den norske offentlige portalen for elektroniske tjenester. Veiledning og informasjon om saksbehandlingsgebyret finner du hos Helsedirektoratet.

Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Eksamen

Eksamen er 3 skriftlige, og en tverrfaglig praktisk.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/hse03-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv478

Innhold

Kjerneelementet sykdom og legemiddel handler om sykdommer, symptomer på sykdommer og behandlingsformer. Det handler også om hvilke virkninger og bivirkninger legemidler har. Videre handler det om å observere pasienter, rapportere til og samarbeide med annet helsepersonell, samt bidra til å iverksette tiltak basert på pasientenes tilstand. Å vurdere hastegraden for medisinsk hjelp inngår også.

Kjerneområdet assistanse og administrasjon omfatter planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av administrative oppgaver. Videre inkluderer det klinisk assistanse og arbeid i laboratorier, skade- og skiftestuer. Det handler også om å bidra til helhetlige og trygge pasientforløp. Regelverk, digitale ressurser og medisinsk-teknisk utstyr og verktøy er også viktige elementer for helsesekretæren.

Kjerneområdet pasientkontakt handler om å tilby service, kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende, kolleger og andre yrkesgrupper. Det inkluderer også å gi råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner. Videre handler det om å forebygge sykdom og helseplager i samarbeid med annet helsepersonell, samt å veilede pasienter. I tillegg omfatter det å informere om hjelpemidler og helse- og omsorgstjenester.

Kursdetaljer

Sted:
Kristiansand
Startdato:
16.09.2024 17:00
Timeantall:
240
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
34 900 kr

Kontaktperson