Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helsefag

Portørfaget Vg3

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Portørfaget gir deg den spesialiserte opplæringen samfunnet trenger for å møte det økende behovet for dyktige yrkesutøvere innen helsevesenet. Som portør vil du spille en essensiell rolle ved å transportere pasienter, medisiner og utstyr, samt være en fleksibel og faglært ressurs på sykehus og behandlingsinstitusjoner.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår en til to ganger i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Gjennomføring

Vi benytter en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i undervisningen og kan kommunisere med lærer.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/por03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv480

Innhold

Helse og omsorgskjerneelementet omfatter omsorg, pleie, og kommunikasjon med syke under forflytning og transport. Det inkluderer identifisering av både fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere, samt å vise empati, respekt og tillit, motivere dem og samarbeide med andre helsepersonell i håndteringen av truende eller aggressive situasjoner. Dette området omfatter også oppgaver knyttet til døde personer, etterlevelse av lover og retningslinjer, førstehjelp og smitteverntiltak, samt refleksjon rundt etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen.

Kjerneelementet transport, pasientsikkerhet og logistikk omfatter planlegging og utførelse av pasienttransport på en omsorgsfull og sikker måte, med vekt på brukermedvirkning og regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer logistikk for varemottak, vareforsyning, transport av medikamenter, prøver og blodprodukter, avfallshåndtering, samt bruk av transport- og forflytningstekniske innretninger.

Kjerneelementet operativt samvirke og teknologi omfatter kommunikasjon og samarbeid med helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder. Det inkluderer varsling og iverksetting av tiltak ved akutte hendelser og beredskap, observasjon og rapportering av pasientendringer, samt tiltak ved akutt sykdom og skade. Videre handler det om å ivareta helse, miljø og sikkerhet, gjennomføre debrifing etter opprivende hendelser, samt bruke tekniske hjelpemidler og digitale ressurser og vedlikeholde utstyr.

Kursdetaljer

Sted:
Kristiansand
Startdato:
16.09.2024 17:00
Timeantall:
100
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
19 700 kr

Kontaktperson