Nord Rogaland

Minidatakortet Haugesund høst 2020

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert grunnleggende datakompetanse. I utlandet kalles datakortet for «European Computer Driving Licencse» eller ECDL . Dette er kurset for deg som trenger dokumentert kunnskap om data og databehandling, men vil ikke ta hele og det ordinære og mer omfattende Datakortet på en gang. Alle bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap?

 
Innhold

  • Word 2016
  • Excel 2016
  • PowerPoint 2016

 
MiniDatakortet er et studium som gjennom de 3 ovennevnte moduler tar for seg noen av de vanligste kontorapplikasjonene.

Med MiniDatakortet kan du dokumentere at du behersker noen av Office programmene på en effektiv og god måte. Dette bidrar til økt trivsel, økt kvalitet og tidsbesparelse når du benytter PC’en på arbeidsplassen og hjemme.

 
Krav til forkunnskaper
Grunnleggende bruk av data

 
Finansisering
Dersom du er medlem i en fagforening så kan du ha rettigheter til å søke utdanningsstipend til datakurs. Ta kontakt for mer informasjon om dette.