AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nord Rogaland

Anleggsmaskinførerkurs – Aksdal – juni

Informasjon

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enkeltmannsforetak, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata.

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen man skal føre. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype. Teoridelen er felles for alle maskintypene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskin klassene M2 – M7


Følgende gjennomgås på maskinførerkurs:

  • Grunnleggende HMS (modul 1.1).
  • Innledning og informasjon.
  • Maskintyper og bruksområder.
  • Konstruksjon og virkemåte.
  • Sikkerhet og ulykker.
  • Geoteknikk og stabilitet.

Etter endt teori må man gjennomføre opplæring i praktisk bruk (modul 3) på hver enkelt maskintype. Når opplæring i praktisk bruk er ferdig, må man gjennomføre 32 timer praktisk opplæring (modul 4) på hver enkelt maskintype. Den praktiske opplæringen kan også foregå i bedrift, gjennom en fadderavtale.


Kr. 5950,- + Modul 3.1 som må tas hos opplæringsbedrift: 2000,- pr.klasse

+ Bevis + Oppkjøring: 1000,- pr. klasse + Fadderavtale med bedrift: 600,-

Ønskes modul 4.1 (praksis) å tas hos Sapio AS er prisen 10 000,- pr. klasse +leie av maskin

En kan delta på teori via web (teams) mod 3 fredagen.


NB: Kurset går over 30 timer!