AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nord Rogaland

Arbeidsvarsling 1 – Stedbasert – WEB – Aksdal – juni

Informasjon

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på/ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.


Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Følgende gjennomgås på Arbeidsvarsling 1 kurset:

  • Introduksjon.
  • Lover og regler.
  • Personlig sikkerhet.
  • Ansvar for varsling og sikring.
  • Fysiske lover i trafikken.
  • Varsling.
  • Sikring.
  • Fremkommelighet.
  • Føring av loggbok.
  • Eksamen.


En kan delta via Teams.