AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nord Rogaland

Lastebilkranførerkurs – Stedbasert – WEB – Sandeid – mai

Informasjon

NB: Kurset går over 37,5 time. 
 

Kranførerkurs

Alle som skal operere en traverskran / lastebilkran / fastmontert hydraulisk kran i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle krantype man skal operere. Våre kurs inkluderer G11 Stropp og Signal. Vi leverer sertifisert opplæring på følgende klasser:

  • G4 Bro- / traverskraner
  • G8 Lastebilkran
  • G20 Fastmontert hydraulisk kran


Om kurset

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres. Hele forskriften kan leses på lovdata. 

Kr. 8490,- + bevis+ oppkjøring 1000,- + fadderavtale med bedrift 600,-

Leie av utstyr for modul 3 blir fordelt på antall kursdeltagere

Ønskes praksis hos oss (Mod. 4.7 / 4.8) er prisen 4500,- pluss leie av utstyr

Kan  delta via WEB Teams .