AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nord Rogaland

Personløfterkurs – Stedbasert- WEB – Aksdal – juni

Informasjon

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særskilt forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Om kurset

For å ha rett til å bruke en personløfter skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

Oppbygging.

Betjening.

Bruksegenskaper.

Bruksområder.

Vedlikehold og kontroll.


Følgende gjennomgås på personløfter (lift) kurs:

  • Grunnleggende HMS min modul 1.1.
  • Konstruksjon og virkemåte.
  • Stabilitet og miljøet rundt personløfteren.
  • Personløftetyper og klasseinndelinger.
  • Kontroll og rapportering.
  • Bruks og sikkerhetsbestemmelsene.

Kr. 2200,- + bevis.


Om praksis ønsker så er prisen: 1800,-
Bestiller en både teori og praksis sammen har vi en pakkepris på: 3500,-.

En kan ta delta på teori via Teams.