Vestland

Arbeid i høyden – fallsikring Bergen juni 2020

Informasjon

Det generelle kravet er at alt arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Dersom dette ikke er mulig, skal arbeidsgiver velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden.
 
Om kurset

For å ha rett til å bruke fallsikringsutstyr skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Bruksegenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll

 
Likeledes skal den som planlegger og leder arbeidet i henhold til arbeidsmiljøloven ha tilstrekkelig kunnskaper om bruken av arbeidsutstyret slik at dette planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte.