AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vestland

Arbeidsvarsling 3 – Stedsbasert – Web – Odda – mai

Informasjon

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell
trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.


Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.


Bestått kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs. 

  • Følgende gjennomgås på Arbeidsvarsling 3 kurset:
  • Introduksjon
  • Personlig sikkerhet.
  • Bremselengder, reaksjonstider.
  • Tegngivning og adferd.
  • Ledebil.
  • Trafikkavvikling, kapasitet.
  • Krav til varsling.
  • Praktisk øvelse.