Vestland

Dokumentert opplæring håndverktøy Bergen juni 2020

Informasjon
Dokumentert opplæring (håndholdt verktøy)

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. (Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr).

Om kurset

Farlig håndverktøy er alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. «Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2. Farlig håndverktøy er eksempelvis: vinkelslipere, kapp/gjærings sag, boltepistol og spikerpistol.

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særskilt forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.