AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vestland

Granskningsledelse – Stedbasert – WEB – Bergen

Informasjon

Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nesten ulykker. Det legges et større ansvar over på de ulike bedrifter at de selv skal gjennomføre interne granskninger.

Våre instruktører har over 10 års erfaring som granskningsledere og har gjennomført flere granskninger innenfor olje, gass, maritim og landbasert industri.

Vi leverer komplett kurs innen MTO metodikken og passer for linjeledere, formenn, verneombud, HMS personell og annet personell som skal delta i en granskning.

Kjente ulykker og ser på årsakene bak disse ulykkene. Våre instruktører vil også dele av sin erfaring om hvordan det er å gjennomføre granskninger, samt hvilke menneskelige utfordringer en møter gjennom en granskning.

Kurset er praktisk fokusert på hvordan en gjennomfører en granskningen med MTO metodikken.


I kurset går vi igjennom blant annet:

 • Ulykker
 • Ulykkesstatistikk for Norge i dag
 • Årsaken til ulykker
 • Årsaksanalyse
 • MTO metodikken
 • STEP diagrammer
 • Granskningsledelse
 • Granskningsgruppe
 • Kommunikasjon
 • Intervjuer
 • Gruppeoppgaver


Kan delta via teams.

Kurset går over 2 dager.