Vestland

HMS for mellomledere Bergen juni 2020

Informasjon
Målgruppe

Mellomledere
 
Kursets målsetting

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette er ikke et ansvar som kan delegeres bort.

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført.

Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått HMS-opplæring.
 
Mellomledernes rolle i HMS-arbeidet

Opplæringen har fokus på følgende:

  • Ansvar og medvirkning
  • Mellomlederrollen i HMS perspektiv
  • Rollemodell
  • Kommunikasjon