Vestland

Personløfter kurs med praksis Bergen oktober 2020

Informasjon
Kurset gjennomføres med teori på formiddagen og praksis på ettermiddagen.

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særskilt forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
Om kurset

For å ha rett til å bruke en personløfter skal bruker ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Bruksegenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll