AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vestland

SHA Koordinator – Stedbasert – WEB – Bergen – juni

Informasjon

I oppdateringen av Byggherreforskriften 01.01.2021, kom det flere større enderingen. Blant annet setter Byggherreforskriften mye tydeligere krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer.

I vårt kurs går vi igjennom hele forskriften og knytter forskriften opp mot rollen til koordinatoren.


Om kurset
Grunnlaget for kurset et Byggherreforskriften og rolle til en SHA koordinator, men vi ser også på hvilke andre lover og forskrifter som gjelder for en SHA koordinator.


I kurset går vi igjennom blant annet:

  • Byggherreforskriften
  • Krav til koordinering
  • Kompetanse
  • Begreper
  • Sentrale forskrifter
  • Endringer i regelverket
  • Enterprisemodeller
  • SHA koordinator rollen
  • SHA plan

Kurset blir gjennomført over 2 dager.

Kan delta via Teams.