Nord Rogaland

Norsk – modul 1 – nivå A2 muntlig – lyd-bilde nettbasert

Dersom du kan litt norsk fra før og trenger å styrke og utvikle dine muntlige norskferdigheter er dette riktig kurs for deg.
Målet er at du raskt skal bli tryggere i å bruke språket og selv opplever å ha blitt bedre. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt og du får mange anledninger til å øve og repetere.
 
Våre dyktige lærere veileder deg på vår digitale plattform og du får treffe lærer og andre deltakere, enkelt og hjemme i din egen stue!
 
Modul 1 passer for deg som har behov for å oppnå muntlig kompetanse på A2-nivå.
 
Etter at du har fullført skal du blant annet kunne:

  • forstå svært enkelt dagligspråk, og uttrykke deg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid.
  • klare deg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren din snakker langsomt og tydelig.
  • gi og ta imot enkle tilbakemeldinger i forbindelse med arbeid eller skole
  • i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person, når det snakkes langsomt og tydelig på et direkte og ikke altfor vanskelig språk

 
Kursmodulen A2 muntlig er en av fire 60-timers moduler innen norskopplæring. Du kan velge å ta en eller flere av modulene sammen. I tillegg til denne modulen kan du ta: