Nord Rogaland

Norsk – Modul 2 – nivå A2 – Lesing og skriving -lyd-bilde nettbasert

Dersom du kan litt norsk fra før og trenger å styrke og utvikle dine skrive- og leseferdigheter i norsk er dette riktig kurs for deg.
Målet er at du skal bli bedre i å skrive norsk og kunne lese mer avanserte tekster og selv opplever å ha blitt bedre. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt og du får mange anledninger til å øve og repetere.
 
Våre dyktige lærere veileder deg på vår digitale plattform og du får treffe lærer og andre deltakere, enkelt og hjemme i din egen stue!
 
Modul 2 passer for deg som har behov for å oppnå lese- og skriveferdigheter på A2-nivå.
 
Etter at du har fullført skal du blant annet kunne:

  • lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon
  • lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert
  • både på papir og digitalt søke etter, finne og forstå relevante opplysninger i enkle rutetabeller, programoversikter og stillings- og boligannonser
  • finne fram til og skille ut spesifikk informasjon i en liste eller en enkel oversikt, både på papir og digitalt
  • skrive korte, enkle beskjeder og meldinger på papir og sms
  • gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger, både på papir og digitalt
  • skrive en enkel CV
  • skrive korte, enkle e-poster og sendemed vedlegg

 
Kursmodulen A2 lesing og skriving er en av fire 60-timers moduler innen norskopplæring. Du kan velge å ta en eller flere av modulene sammen. I tillegg til denne modulen kan du ta: