Vestland

Engelsk forberedelse til videregående opplæring nettkurs – kveld- lyd – bilde

Bli klar for videregående opplæring i Engelsk!
 
Har du planer i fremtiden om å starte på videregående opplæring men trenger å få styrket dine engelskspråklige ferdigheter først? Da anbefaler vi deg allerede nå å starte på vårt kurs i «Engelsk i forberedelse til videregående opplæring»
 
Informasjon

Opplæringen foregår 1-2 ganger per uke via den digitale læringsplattformen Teams.

Kurset er skreddersydd for voksne med norsk som andrespråk. Undervisningen forbereder deltakerne på videregående opplæring og de kravene som stilles til engelskspråklige ferdigheter på videregående nivå.

Kurset egner seg for deltakere som i fremtiden ønsker å ta videregående opplæring, men ikke har gode nok ferdigheter i engelsk.
 

Organisering

Opplæringen foregår 1-2 ganger per uke via den digitale læringsplattformen Teams. Plattformen krever lite datakunnskaper. Alt du trenger er Internett og en PC. Du vil kunne se, høre og snakke med lærer og de andre deltakerne. Du vil også kunne se tavlen og alle notatene læreren benytter i undervisningen. Læreren tilrettelegger for den enkeltes progresjon og har individuell veiledning med hver deltaker i tillegg til fellesøktene.
 

Finansiering

LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.