Vestland

Norsk modul 3 – Studieteknikk med norsk lyd-bilde nettbasert

Studieteknikk med norsk – for deg som planlegger å studere videre!
 
Vil du forberede deg å studere videre og har behov for å styrke og utvikle dine norskferdigheter? Da er dette kurset midt i blinken for deg!

Gjennom kursmodulen i studieteknikk blir du oppfordret til å bruke språket aktivt og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet er at du raskt skal bli tryggere i å bruke språket og selv opplever å ha blitt bedre – slik at du er klar for videre utdanning og studier.

Våre dyktige lærere veileder deg på vår digitale plattform og du får treffe lærer og andre deltakere, enkelt og hjemme i din egen stue!
 
Kursmodulen studieteknikk med norsk er en av fire norskkursmoduler. Du kan velge å ta en eller flere av modulene sammen.

 
Modulen passer for deltakere som har behov for karriereveiledning og opplæring i studieteknikk enten som supplement til annen opplæringen eller for å bli klar for videre utdanning/opplæring. Kurset vil ta for seg gode teknikker og strategier for læring når man har norsk som andrespråk. Veileder vil presentere et utvalg av yrker og sektorer i norsk arbeidsliv, slik at deltakere som er usikre på sin karrierevei videre kan få bli kjent med ulike yrker.