Yrkesskole for voksne

Yrkesskole for voksne

Du er på vei mot et fagbrev innenfor ditt nye yrke og kan søke ledige jobber.

Alt dette på kun ett år!

Mange bransjer har ledige jobber, men de krever en grunnkompetanse for å ansette hjelpearbeidere eller assistenter. Bransjene rapporterer at de ikke klarer å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.

Er du arbeidsledig, permittert, må ha omskolering eller er du klar for et annet yrke? Er drømmen og ønsket en jobb innenfor industri, bygg, logistikk, reiseliv eller helse og
omsorg? Da kan yrkesskolen være noe for deg!

Yrkesskolene går over ett skoleår på dagtid og veksler mellom teori og praksis. Etter endt opplæring har du både fullført teoretiske opplæringen på videregående skoles nivå, gått opp til offentlig eksamen, fått vist deg frem for en potensiell arbeidsgiver og fått relevant arbeidserfaring. Du er på vei mot et fagbrev innenfor ditt nye yrke og kan søke ledige jobber. Alt dette på kun ett år!

Voksenveien til fagbrev (praksiskandidat)

Voksne med allsidig arbeidserfaring i faget sitt, har mulighet til å ta fagbrev ved å dokumentere at de har bestått praksiskandidat eksamen i eget fag og har 60 måneder allsidig arbeidserfaring i 80-100% stilling eller tilsvarende. Det finnes ulike muligheter til fradrag i kravet om arbeidserfaring. Tidligere skolegang fra videregående skole og/eller annet fagbrev kan gi fradrag i praksiskravet.