Dagskole – Arbeidsliv

Dagskole – Arbeidsliv – Bergen 2022

Både før, under og etter koronapandemien har vi sett store endringer i arbeidsmarkedet og dets behov for kompetanse og arbeidskraft.

Dette kurset har som mål å hjelpe deltakerne med å komme nærmere kvalifisering inn på arbeidsmarkedet og ut i et yrke som passer deltakernes kompetanse og livssituasjon på den ene siden, og arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft på den andre siden.  

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er deltakere som står langt fra arbeidslivet og har behov for målrettet veiledning for å komme nærmere selvstendig fungering i samfunns- og arbeidsliv, eller for deltakere som ønsker en karrierevridning inn i et nytt yrke og trenger å kvalifisere seg for nye arbeidsoppgaver.

Etter kursets grunnmodul kan deltakerne gå videre til yrkesrettede moduler som på sikt vil føre frem til en kvalifisering av deltakernes kompetanse. De yrkesrettede modulene er bransjespesifikke, og deltakerne vil der får opplæring innen et bestemt fagfelt.

Kursinnhold

  • Individuell karriereveiledning
  • Yrkesavklaring – yrkesmål
  • Studieteknikk
  • Arbeidslivets spilleregler
  • Besøk fra lokale næringslivsaktører og bransjer med behov for rekruttering.
  • Besøk fra yrkesutøvere i ulike bransjer og yrker.

Veien videre

Dagskole innen:

  • Teknologi og industrifag
  • Bygg- og anleggsfag
  • Helsefag
  • Salg og reiselivsfag