Yrkesskole for voksne

Nord-Rogaland

Se våre tilbud i Nord-Rogaland.

  • Bygg og anleggsskolen
  • Helsearbeiderskolen
  • Teknologi og industriskolen
  • Salg- og reiselivsskolen

Yrkesskolene går over ett skoleår på dagtid og veksler mellom teori og praksis. Etter endt opplæring har du både fullført teoretiske opplæringen på videregående skoles nivå, gått opp til offentlig eksamen, fått vist deg frem for en potensiell arbeidsgiver og fått relevant arbeidserfaring. Du er på vei mot et fagbrev innenfor ditt nye yrke og kan søke ledige jobber. Alt dette på kun ett år!