Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen


Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.

Vi introduserer fagskoleutdanningen «Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen«, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.

Vi introduserer fagskoleutdanningen «Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen», en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i reiselivsnæringen.

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Skreddersydd for å heve kompetansen i reiselivsnæringen

Reiselivet er i dag verdens hurtigst voksende næring, og Norge opplever en rekordstor tilstrømning av reisende. Den økende etterspørselen etter reiselivstjenester understreker behovet for spesialisert kompetanse innen overnattings- og serveringsbransjen, med vekt på å opprettholde et høyt servicenivå. AOF Vestlandet-Agder møter behovet ved å tilby videreutdanninger som er skreddersydd for å heve kompetansen til fagarbeidere i reiselivsnæringen.

Utdanningen er utformet for å forberede deg på å håndtere administrative og ledelsesoppgaver på et høyt nivå innenfor bransjen. Vi samarbeider tett med bransjen for å sikre at utdanningen er praktisk og relevant, slik at du er godt rustet til å møte utfordringene og kravene i reiselivsnæringen. 

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen – 30 stp.  

Med fagskoleutdanningen «Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen» får du 30 studiepoeng. Fagskoletilbudet er utviklet i samarbeid med reiselivsnæringen, for faglærte. Forventede resultater inkluderer kunnskap om reiselivsbegreper, lover og markedsutvikling, samt ferdigheter i rekruttering, administrasjon, økonomi og bærekraftig drift. Du vil også lære om markedsstrategier, digitalisering og innovasjon.

Hvem er utdanningen for? 

Utdanningen er for deg som jobber innen overnattings- og serveringsbransjen og som ønsker å utvikle og styrke din kompetanse. Den er spesielt egnet for deg som søker dagsfersk og fremtidsrettet formell kompetanse som er etterspurt i bransjen. Utdanningen vil ruste deg til å påta deg nye ansvarsområder eller til og med starte din egen virksomhet innen bransjen. 

Fagskoletilbudet vil også være relevant for de som allerede har ansvar for oppgaver de ikke har formell kompetanse i, og som ønsker å trygge sin posisjon gjennom å tilegne seg riktig opplæring.

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.