Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Noémi (48) fikk mersmak på fagskoleutdanning


Økt selvutvikling står sterkt hos Noémi. Selv da hun fikk beskjed at hun var overkvalifisert til fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov, ønsket hun å ta utdanningen for å øke kompetansen hos sårbare barn.

Takknemlig for muligheten 

Noémi er opprinnelig fra Slovakia og har bodd i Norge i 15 år. Før hun flyttet til Norge, underviste Noémi i åtte år i Slovakia. Da hun kom til Norge, begynte hun sin karriere som barnehageassistent, deretter førskolelærer, og senere begynte hun å jobbe på skolen som lærer.

Hennes beslutning om å ta fagskoleutdanningen innen Barn med særskilte behov i Stavanger ble drevet av et ønske om å gi bedre omsorg og støtte til de mest sårbare barna. Til tross for bekymringer om overkvalifisering, tok Noémi sjansen og er i dag takknemlig for at hun gjorde det. 

Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov fokuserer på å gi studentene kompetanse til å arbeide med barn og unge som trenger ekstra støtte og tilrettelegging i skole- og hverdagslivet. Utdanningen dekker emner som pedagogikk, psykologi, tilpasset opplæring, kommunikasjon, og inkludering. Målet er å ruste studentene til å kunne bidra til en positiv utvikling og læring hos barn og unge med ulike former for spesielle behov.

Noémi forteller at utdanningsopplevelse på AOF Vestlandet-Agder har vært svært positiv. Hun beskriver forelesningene som både interessante og på et høyt faglig nivå. Hun setter spesielt pris på at forelesningsmateriale ble tilgjengelig 2-3 dager før hver undervisning, noe som tillot henne å forberede seg og slå opp norske termer hun ikke var kjent med på forhånd.  

Gjennom utdanningen har Noémi opplevd økt kompetanse innen psykologi og pedagogikk. Hun har også fått tilgang til ny forskning og opplever at utdanningen har vært aktuell for dagens samfunn.  

Økt kompetanse, over lønnsvekst 

Fagskoleutdanningen har ikke hatt direkte innvirkning på Noémis karriere, da hun teknisk sett var overkvalifisert for utdanningen. Hun tror imidlertid at utdanningen vil ha en positiv innvirkning på hennes medstudenter som jobber som barnehageassistent, lærerassistent eller som barne- og ungdomsarbeider, som sannsynligvis vil oppleve lønnsøkning som følge av økt kompetanse. For Noémi handler det ikke om lønnsvekst, men heller om å utvide sin faglige horisont. 

Alle kan klare det

Noémi mener at det er for få som kjenner til fagskoleutdanningene som tilbys ved AOF Vestlandet-Agder. Hun har allerede klart å vekke interessen til flere av sine kollegaer for disse utdanningene. Hun fremhever også at foreleserne holdt et høyt faglig nivå gjennom hele studietiden. Til tross for at utdanningen var gratis, føler hun at investeringen av tid og innsats har vært vel verdt det. «Alle kan klare det, selv om undervisningene er 1-2 ganger i uken,» sier hun, med et smil, og legger humoristisk til at det eneste som led litt under studiene var husarbeidet hjemme.  

Selv om undervisningen ble gjennomført på kveldstid, var de så interessante at jeg aldri hadde problemer med å holde meg våken.  

Fortsetter sin faglige utvikling 

Noémi hadde en spennende uke med både en skriftlig fordypningsoppgave og en nervepirrende muntlig eksamen. Gleden var stor da hun fikk B på fordypningsoppgaven og A på eksamen.  

Nå ser Noémi frem til å fortsette sin faglige utvikling. Hun har bestemt seg for å ta Norsk 1 videreutdanning først, men er fast bestemt på å begynne på positiv atferdsstøtte (PAS) fagskoleutdanningen ved AOF Vestlandet-Agder i Stavanger neste år.  

Relaterte artikler

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Noémi (48) fikk mersmak på fagskoleutdanning

Økt selvutvikling står sterkt hos Noémi. Selv da hun fikk beskjed at hun var overkvalifisert til fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov, ønsket hun å ta utdanningen for å øke kompetansen hos sårbare barn.

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ny utdanning innen reiseliv: Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

AOF Vestlandet-Agder har utviklet en ny fagskoleutdanning for å styrke lederkompetansen i reiselivsnæringen. Utdanningen, som bærer navnet «Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen,» er skreddersydd for å møte det økende behovet for dyktige ledere i denne dynamiske og utfordrende sektoren.

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder.