AOF Haugaland

AOF Haugaland tilbyr en rekke kurs og utdanninger. Vi er regionens største innen kompetanseutvikling for voksne på Haugalandet og er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst. Fagskoleutdanningene tilbys i Rogaland og Agder-fylkene.