Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Ragnhild Bjerkvik ny daglig leder 


Ragnhild Bjerkvik, ny daglig leder for AOF Vestlandet-Agder

I starten av februar begynte Ragnhild Bjerkvik som daglig leder for AOF Vestlandet-Agder. Vi klarte å få en liten prat med henne i en travel hverdag.

Hun tar over etter Sigmund Fosse som har fratrådt stillingen etter 27 år i sjefsstolen. Ragnhild ser fram til å lede et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen sin bransje. 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din og hva som fikk deg til å si ja til denne stillingen? 
– Jeg har de siste fire årene vært kommunedirektør i Kvinnherad. En spennende jobb, men tiden var inne for en endring. Jeg har arbeidet i styret til AOF Vestlandet-Agder i snart fem år, og etter hvert ble tanken om å overta som daglig leder lansert. AOF Vestlandet-Agder er en spennende bedrift som skal være næringslivet og offentlig sektor sin kompetansepartner. Et svært viktig oppdrag og jeg gleder meg til å bidra inn her. 

Hva er dine første prioriteter som daglig leder? 
– Først og fremst må jeg bli kjent med organisasjonen, samarbeidspartnere og næringslivet i de regionene vi har vår virksomhet. Det er viktig å kjenne utfordringer og muligheter og hvordan vi skal tilpasse oss de trender og endring av rammebetingelser som kommer til å prege arbeidslivet i årene framover.

Hva tror du vil være den største utfordringen i denne stillingen? 
– Stadig hurtigere takt i omstilling, og stadig nye krav til endring i arbeidslivet generelt vil og prege aktiviteten i AOF Vestlandet-Agder. Tilpassing til nye rammebetingelser  Må skje kontinuerlig. Det å lede en organisasjon i en slik tid kan være krevende, men og veldig spennende. AOF Vestlandet-Agder har mange svært dedikerte medarbeidere som vil bidra til å delta i næringsutvikling i hele regionen og nå de målene som til enhver tid settes.

Ragnhild Bjerkvik, ny daglig leder for AOF Vestlandet-Agder

– Som leder er jeg tydelig i mine forventninger, men også lyttende til de behov som medarbeiderne tilkjennegir. Jeg forventer gjennomføring og er opptatt av å ivareta kvalitet i alle ledd. Jeg mener at jeg er en omgjengelig person og har et jevnt godt humør. Jeg kan gjerne være alvorlig, men også tulle og fjase.

Ragnhild Bjerkvik
Daglig leder, AOF Vestlandet-Agder

Hva ser du som dine største styrker som leder? 
– Å tenke overordnet og langsiktig, grunnleggende strategiarbeid der konkrete tiltak og aktiviteter bekrefter valgt strategi. Jeg har ambisjoner om å sette en visjon og målsetting for arbeidet i AOF Vestlandet-Agder og ikke minst sørge for gjennomføring av planlagte aktiviteter. Vi er en kompetansebedrift og må sørge for å ivareta og foredle den gode kompetansen som AOF Vestlandet-Agder er kjent for, og ikke minst fortsette den fleksibiliteten og lokale tilpassingen til næringslivets behov som kjennetegner AOF sine leveranser. AOF Vestlandet-Agder sine fortrinn må styrkes. 

Hva håper du å oppnå som daglig leder i løpet av de neste årene? 
– Jeg vil at AOF Vestlandet-Agder skal fortsette å vokse og befeste sin posisjon som arbeidslivets kompetansepartner. Vi må bistå bedrifter i å sikre rett kompetanse i de oppdrag som de til enhver tid har. Vi må utforske områder både innen digitalisering og internasjonalisering. Samtidig må vi sikre økt oppmerksomhet på bærekraft i alle ledd. Dette gjelder både i økonomi, miljø og sosiale forhold.