Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering

Kompetansepluss midler

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norskopplæring. 
  • Prøveordning fagopplæring på jobb er en tilskuddsordning som kombinerer opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk – i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i.

Ordningene finansierer opplæring for ansatte med lav formell utdanning.

Arbeidslivet er preget av raske endringer og høye omstillingskrav. For å håndtere omstillingene må folk få utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb. Nå kan din bedrift benytte seg av muligheten for å søke midler til kompetanseheving for sine ansatte.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

AOF Vestlandet – Agder er godkjent av HK-dir som leverandør av Kompetansepluss opplæring til bedrifter og frivillige organisasjoner.  Vi har levert denne type oppdrag til bedrifter og offentlige etater siden 2007. Vår erfaring og kompetanse er din trygghet.

AOF Vestlandet – Agder utarbeider og sender søknaden om kompetansemidler for bedriften og står for gjennomføringen av opplæringen. 

Kontaktinformasjon

Haugalandet og Stord
senior kompetanserådgiver Tone Robberstad
mob. 917 55 798
e-post: tone.robberstad@aof-va.no

Vestland 
kompetanserådgiver Stine Lokøen
mob. 994 89 354
e-post: stine.lokoen@aof-va.no

Agder

kompetanserådgiver Zishan Ahmed
mob. 988 25 144
e-post: zishan.ahmed@aof-va.no

 

Årlig lyses det ut flere millioner kroner til bedriftsintern opplæring

Opplæringen det gis midler til skal være arbeidsrelatert og kobles mot deltakernes faktiske arbeidsoppgaver. Derfor skreddersys opplæringen både i forhold til deltakernes behov og ståsted, og bedriftens behov i forhold til utfordringer på arbeidsplassen. Eksempler på relevante kurstema kan være HMS, logistikk, prosjektarbeid, ledelse, økonomi, norskopplæring, grunnleggende dataopplæring og PC som arbeidsverktøy etc. 

Kurs som kombinerer digitale ferdigheter med lesing/skriving, blir prioritert i denne søknadsrunden. 

Ved innføring av nye rutiner, krav, omorganisering, digitalisering på arbeidsplassen og språkopplæring, kan denne type opplæring benyttes som en god tilnærming. Vi samarbeider med bedriften og finner ut hvordan organisasjonen og de ansatte kan utvikle seg på best mulig måte. Sammen avdekker vi hvilke opplæringsbehov som finnes i bedriften.

Norskopplæring for minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige ansatte med svake basisferdigheter i norsk vil ha stort utbytte av å styrke sine ferdigheter i både skriftlighet og muntlig kommunikasjon. Flere og flere bedrifter ser nytten av dette i en arbeidshverdag der språklige misforståelser kan skape mye frustrasjon og noen ganger ha større konsekvenser.

Uforpliktende møte

Vi kommer svært gjerne ut på bedriften til et uforpliktende møte for å informere om mulighetene som finnes, og hvilke erfaringer vi har med andre bedrifter/kommuner som har søkt slike midler.


Håper å høre fra deg!