Vi tilbyr følgende gratis kurs

Gratis kurs

Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta utdanning laget spesielt for det din bransje trenger – helt gratis.

Tilbudene i bransjeprogrammet kan tas ved siden av jobb, og mange av dem er lagt opp som nettstudier. Les mer om bransjeprogrammet.

Varighet

Varierer. Alle tilbudene skal kunne tas ved siden av full jobb.

Opptakskrav

Bransjetilhørighet til bransjen tilbudet tilhører. Se det detaljer på det enkelte tilbudet.

Gratis Norskopplæring

Vi tilbyr undervisning både i klasserom og på nett