AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vi tilbyr følgende kurspakker og fag for å oppnå studiekompetanse

Studiekompetanse

 

Du finner prislisten for nettbasert studiekompetanse og påbygg her!

 

 

Du finner prisliste for stedsbasert studiekompetanse og påbygg her!


Undervisningen kan gjennomføres digitalt om nødvendig. Vi følger nødvendige smitteverntiltak og gjeldene retningslinjer for gjennomføring av undervisning i klasserom. Vi benyttes Teams til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.


Studiekompetanse gir deg muligheten til å søke en rekke studier ved universiteter og høgskoler.

Hos AOF Vestlandet – Agder kan du ta Generell studiekompetanse og Realfag, enkeltfag eller forbedre karakterer.

AOF Vestlandet – Agder og AOF Fagskolen har et bredt kurs og utdanningstilbud også til høsten. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider. Vi vil sørge for at alle våre kursdeltakere og studenter får starte på, og fullføre sine kurs og utdanninger.


Kursene er utrolig godt planlagt og lærerne er flinke og engasjerte. Møter man forberedt ligger alt til rette for å bestå kurset med gode karakterer

- Tidligere deltaker