Norskopplæring

Norsk

Vi tilbyr norskkurs som dekker hele spekteret av ferdighetsnivåer fra A1 til C1 nivå. Enten du er nybegynner eller allerede har noe norskkunnskaper, så tilbyr vi kurs som passer for deg. Våre erfarne lærere guider deg gjennom kurset mens vi utforsker språket, grammatikken og kulturen. Vi skreddersyr også norskkurs for bedrifter som har behov for norskopplæring blant sine ansatte.

Gratis norskopplæring i norskopplæringsordningen

I samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan vi tilby 80 timer gratis norskopplæring for voksne innvandrere som ikke har rett på kommunal norskopplæring eller som har gått eller går på et kompetanseplusskurs gjennom arbeidsgiver.

Vi har ulike tilbud fordelt på Haugesund, Bergen og Kristiansand, samt nettbaserte kurs. Påmeldingen er løpende og stopper når klassene er fulle, og det er derfor førstemann til mølla- prinsippet som gjelder.

Sett deg på interesselisten under for å få beskjed når nye gratiskurs settes opp.

English

We offer Norwegian courses that cover the entire range of proficiency levels from A1 to C1.

Whether you’re a beginner or already have some knowledge of Norwegian, we provide courses that are suitable for you. Our experienced teachers will guide you through the course as we explore the language, grammar, and culture.

We also provide tailored Norwegian training for businesses looking to train their employees.

Free Norwegian language courses

In collaboration with IMDI, the Directorate of Integration and Diversity we offer 80 hours of free Norwegian language courses for adult immigrants who are not entitled to municipal Norwegian language training.

We have Norwegian courses in Haugesund, Bergen and Kristiansand. We also offer online courses.

The registration is ongoing and will be closed when the courses are full. Therefore, it’s first come, first served principle.

Join the interest list below to receive notifications when new free courses are scheduled.


Meld deg på interesseliste her:

Register on the interest list:

Ta kontakt med våre kompetanserådgivere for mer informasjon:
Feel free to reach out to our advisors for more information:

Rogaland og nettbasert:

Anne Tove Bjørgen Hammer

senior kompetanserådgiver

Tlf. 412 08 062

anne.tove.hammer@aof-va.no

Vestland:

Stine Lokøen

kompetanserådgiver

Tlf. 994 89 354

stine.lokoen@aof-va.no


Agder:

Zishan Ahmed

senior kompetanserådgiver

Tlf.  988 25 144 
zishan.ahmed@aof-va.no

Gratis norskopplæring i norskopplæringsordningen
Nå er alle gratis norskkurs for høsten 2023 fylt opp. Her kan du melde interesse for gratis norskkurs med start i 2024

Free Norwegian language courses
All available slots for free Norwegian courses in the fall of 2023 have been filled. However, you can now express your interest in enrolling for free Norwegian courses starting in 2024.