Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering

Realfag på AOF Vestlandet

Kompetansepluss midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.
 

Kontaktinformasjon

Haugalandet og Stord
Senior kompetanserådgiver Tone Robberstad
mob. 917 55 798
e-post: tone.robberstad@aofvestlandet.no
 

Hordaland og Sogn og Fjordane
Kompetanserådgiver Heidi Moss
mob. 452 08 264
e-post: heidi.moss@aofvestlandet.no
 

Arbeidslivet er preget av raske endringer og høye omstillingskrav. Nå kan din bedrift benytte seg av muligheten for å søke midler til kompetanseheving for de ansatte.
Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

Årlig lyses det ut ca. 200 millioner kroner til bedriftsintern opplæring

Opplæringen det gis midler til skal være arbeidsrelatert og kobles mot deltakernes faktiske arbeidsoppgaver. Derfor skreddersys opplæringen både i forhold til deltakernes behov og ståsted, og bedriftens behov i forhold til utfordringer på arbeidsplassen. Eksempler på relevante kurstema kan være HMS, Logistikk, Prosjekt, ledelse, økonomi, etc.

Ved innføring av nye rutiner, krav, omorganisering, digitalisering på arbeidsplassen, språkopplæring, kan denne type opplæring benyttes som en god tilnærming. Vi samarbeider med bedriften og finner ut hvordan organisasjonen og de ansatte kan utvikle seg på best mulig måte. Sammen avdekker vi hvilke opplæringsbehov som finnes i bedriften.
AOF Vestlandet utarbeider og sender søknaden om kompetansemidler for bedriften.

Uforpliktende møte

Vi kommer svært gjerne ut på bedriften til et uforpliktende møte for å informere om mulighetene som finnes, og hvilke erfaringer vi har med andre bedrifter/kommuner som har søkt slike midler.

Håper å høre fra deg!