Vestland

Datakortet – PowerPoint – nettkurs

Gjennomføres på Internett. Beregnet tid ca 30 timer, men det er tilgang til programmet i 1 år fra oppstart.

Nettkurset vil gi en innføring i hvordan man lager flotte presentasjoner som kommuniserer med mottakerne. Vi legger vekt på målet med presentasjonen, utformingen, fremføringen og lesbarheten, slik at «publikum» får et godt utbytte av presentasjonen. Bilder, illustrasjoner og diagrammer vil bli brukt, og dette virker ofte mer klargjørende enn bare tekst.

Gjennom kurset vil dere også lære å benytte bilder, lyder og evt videoer. Tabeller og organisasjonskart vil også ha en viktig plass i kurset.

Dersom du tar 4 moduler vil totalprisen være kr. 4500.-

Krav til forkunnskaper

Noe grunnleggende data er en fordel.

Mål for kurset

Deltakeren skal kunne beherske de grunnleggende funksjonene i PowerPoint og etter avsluttet kurs kunne jobbe smart og effektiv i PowerPoint.

Innhold

  • Utforming
  • Tekst
  • Bilder – Tegning
  • Diagram
  • Organisasjonskart
  • Tabeller
  • Utskrift
  • Lysbildeframvisning
  • Hurtigtaster

Gjennomføring

Gjennomføres på Internett, interaktivt. Kurset inneholder tekst, bilder, videofremvisninger, små tester, og en mengde oppgaver. Enkelt og fleksibelt.

Finansiering

LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.