fag folk banner venstre
Folk

Person

Fagfolk er ikke roboter, men individer med følelser, finurligheter og forpliktelser. Vi i AOF brenner for å hjelpe folk i alle typer livssituasjoner med å oppfylle sine drømmer og ambisjoner. Vi glemmer aldri det menneskelige aspektet av det å drive en utdanningsinstitusjon.

fag folk banner højre
Fag

Pensum

Solid faglig kompetanse, lang erfaring og genuin interesse ligger i bunn for alle våre utdanninger og kurs. Du kan være trygg på at kunnskapen du tilegner deg hos AOF er oppdatert, praksisnær og relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.

fag folk banner

Fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen er praksisnær slik at kompetansen du tilegnes kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Alle fagskoleutdanninger er godkjente av NOKUT. Studiene gir studiepoeng og du mottar et offentlig godkjent vitnemål etter endt utdanning.

Vi tilbyr Helsefag, Oppvekstfag, Helse, Miljø og Sikkerhet og Veiledning av lærlinger

 

AOF Fagskolen tilbyr utdanninger i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. AOF Fagskolen har dyktige og engasjerte forelesere med ulik kompetanse som sammen bidrar til å gi gode utdanninger.

NB: Har du fullført fagskoleutdanning hos oss mellom 2013 og 2018 vil du ha et vitnemål med fagskolepoeng. Disse er nå likestilt med studiepoeng. Studier som gir 60 studiepoeng gis også gradsbetegnelsen «Fagskolegrad». Les mer her.

 

Vi kan opprette nye fagskoleutdanninger hvor det er behov

AOF Fagskolen har en fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag. Vi kan opprette nye fagskoleutdanninger innenfor denne sektoren på steder der arbeidslivet måtte ønske det/ ha behov for det.
Er du arbeidsgiver og har behov for økt kompetanse innenfor et område du ikke allerede finner hos oss, tar du kontakt med oss.

Til tidligere fagskolestudenter i AOF Haugaland Det skjer mye spennende innen fagskole for tiden. Vi har derfor valgt å lage denne informasjonen til tidligere fagskolestudenter om hvordan noen av endringene påvirker den utdanningen de har tatt. Les mer her.

Helsefag

Fagskoleutdanninger Helsefag

Har du fagbrev som Helsefagarbeider, men ønsker mer kompetanse, er en fagskoleutdanning neste steg. Med fagbrevet kan du søke direkte opptak til alle våre fagskoleutdanninger innen helsefag.

Passer for deg som…

Du kan også søke et utvalg fagskoleutdanninger innen helse dersom du er hjelpepleier, barnepleier eller omsorgsarbeider. Barne- og ungdomsarbeidere og Aktivitører kan også søke på noen av våre helseutdanninger.

Har du ikke fagbrev finnes det likevel muligheter dersom du har jobbet mange år innen et område som er relevant for den utdanningen du ønsker å søke.

 

Les mer om de utdanningene vi har å tilby. Har du spørsmål eller trenger veiledning hva gjelder dine muligheter til en fagskoleutdanning innen helsefaget, må du bare ta kontakt med oss.

Oppvekstfag

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Har du fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider, men ønsker mer kompetanse, er en fagskoleutdanning innen oppvekstfag neste steg. Med fagbrevet kan du søke direkte opptak til alle våre fagskoleutdanninger innen oppvekstfag.

Passer for deg som…

På noen av våre fagskoleutdanninger innen oppvekst kan også helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, barnepleiere og omsorgsarbeidere søke.

Har du ikke fagbrev finnes det likevel muligheter dersom du har jobbet mange år innen et område som er relevant for den utdanningen du ønsker å søke.

 

Les mer om de utdanningene vi har å tilby. Har du spørsmål eller trenger veiledning hva gjelder dine muligheter til en fagskoleutdanning innen oppvekstfaget, må du bare ta kontakt med oss.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet handler om å sikre et godt arbeidsmiljø, både i offentlig og privat sektor. Gjennom denne utdanningen får du et godt faglig grunnlag som gjør deg rustet til å møte de mange utfordringene man møter i dagens og morgendagens arbeidsmarked.

 
Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet gir deg muligheten til å jobbe som HMS-rådgiver.

Passer for deg som…

Har du fagbrev eller studiekompetanse, eller lang arbeidserfaring innen HMS-arbeid, kan du søke Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet hos oss.

Veiledning av lærlinger

Fag- og yrkesopplæringen står overfor store utfordringer i årene framover. Økt rekruttering og statusheving for fagarbeidere er nødvendig for å dekke framtidens behov for faglært arbeidskraft. Kompetanseheving for instruktører og faglige ledere i bedrift er viktig for å sikre kvalitet på arbeidsplassbasert opplæring.

Fagskoleutdanning Veiledning av lærlinger gir en god innføring i kommunikasjons- og veiledningsmetoder, samt kunnskap om prinsipper for god dokumentasjons- og vurderingspraksis. Det gis opplæring i kartlegging og metoder som kan bidra til lærlingenes opplevelse av medvirkning, mestring og motivasjon.

Gjennom studiet vil det bli gitt god anledning til å utvikle etisk grunnholdning til egen rolle som veileder. Utdanningen bygger på et helhetlig menneskesyn, der grunnholdningene respekt, ansvarlighet og profesjonalitet står sentralt.

Passer for deg som…

For deg som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.