Dagskurs

Platearbeiderfaget – Live nettbasert – Dag – 2023/2024

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i platearbeiderfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i platearbeiderfaget bidrar du med teknologisk og manuell kompetanse i platearbeid for skipsindustrien, offshoreindustrien og den landbaserte industrien

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i digitalt klasserom en dag i uken fra kl 10-14. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i platearbeiderfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om lovverk og praksis, riktig bruk av verneutstyr og arbeidsverktøy og god ergonomi for å ivareta seg selv og andre. Det handler også om å vedlikeholde maskiner og utstyr og å utarbeide sikker jobb-analyser i forbindelse med arbeidsoppdrag.

Teknologi og automatisering

Kjerneelementet teknologi og automatisering handler om å utvikle løsninger og anvende tilgjengelig teknologi. Det handler også om automatiseringsoperasjoner, robotisering og mekanisert verktøy og utstyr.

Produksjon og dokumentasjon

Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om kompetanse innenfor prosedyrer, planlegging, tegninger, operasjoner og dokumentasjon, fra oppdrag til ferdig produkt og tjeneste. Videre handler det om planlegging og utføring av oppdrag slik at energibruken og miljøbelastningen minimeres og kvaliteten ivaretas.