Dagkurs

Digital kompetanse for avfalls- og gjenvinningsbransjen – Bergen – Samlingsbasert

Har du relevant arbeidserfaring fra Avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker økt kompetanse innen digitale ferdigheter?

Jobber du som medarbeider innen avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  
Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Gjennomføring

Undervisningen er samlingsbasert på dagtid. Hver samling er over to dager på 7,5 timer hver dag. Det er totalt to samlinger, en i uke 39 og en i uke 42. Undervisningen foregår i Bergen.

Forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.

Innhold

Digitale ferdigheter innebærer at en forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Har en økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Temaer i kurset er:

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Enkelt bruk av Officepakken (Outlook, Excel, Word, filbehandling)
  • Forståelse av server vs sky (Sharepoint, Onedrive, på pc)
  • Bruk av samhandlingsplattform
  • Kildekritikk og nettvett, GDPR
  • Informasjonssikkerhet (phishing mm)
  • Bruk av sosiale medier i arbeidssituasjonen
  • Kvalitet på data (grunnlag for beslutninger – analyse)
  • Diskusjon om bruk av digitale løsninger i arbeidshverdagen (bruk av bilder, stempling, kvalitetssystem, ruteplan, farlig avfall mm – melde avvik og QR kode