Nettkurs

Nettkurs GENS – Norsk påbygg

Informasjon

Dette kurset passer for deg som har fullført grunnskolen og skal ha norsk studiekompetanse for å kvalifisere deg til høyere utdanning. Vi dekker pensum for norsk påbygg.

Dersom du skal forbedre karakteren i norsk kan du følge dette kurset.

Oppstart: Du får tilgang i ett år fra den dagen du melder deg på.

Gjennomføring
Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.

Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv ved bruk av MinID eller BankID. På Lånekassen sine nettsider finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene.

Eksamen
Det avlegges 3 eksamener i faget. Privatisteksamenene er både skriftlig og muntlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon!