Agder

Teknologi- og industrifag

Teknikk og industriell produksjon dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsmaskiner
 • Bilskade, lakk og karosseri
 • Brønnteknikk
 • Industriell møbelproduksjon
 • Industriteknologi
 • Industritekstil og design
 • Kjemiprosess
 • Kjøretøy
 • Laboratoriefag
 • Maritime fag
 • Ur- og instrumentmaker
 • Garverifaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Industriell skotøyproduksjon
 • Låsesmedfaget
 • Tekstilrensfaget
 • Vaskerifaget
 • Logistikkfaget
 • Produksjonsteknikk

Ta kontakt med oss dersom du har behov for teori til fagprøven i et av disse fagene, dersom vi ikke allerede har satt opp tilbudet. Vi har kursoppstarter i høst- og vårsemesteret og det varierer hvilket tilbud vi har. Dette styres av etterspørselen i markedet.