Kveldskurs

Yrkesnorsk for avfalls- og gjenvinningsbransjen K3 – Live nettbasert – Kveld

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Ett yrkesrettet kurs er et steg videre på veien.

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til avfall- og gjenvinningsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike arbeidsmetoder mot denne målgruppen. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid og klassediskusjon. Deltakers egne erfaringer fra arbeidsplassen bringes inn i løpet av kurset.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning til bransjen. Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon

Innhold

Opplæring i yrkesnorsk med utgangspunkt i følgende faglige emner:    

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Begreper fra bransjen – avfallsfraksjoner
  • Begreper fra transport – trafikk/transport/ADR
  • Forståelse for HMS- hva og hvorfor
  • Det å melde avvik er helt ok ( å gjøre arbeidsplassen bedre og tryggere)
  • Samhandling på arbeidsplassen
  • Å være del av et arbeidsmiljø
  • Arbeidslivet i Norge ( den norske arbeidslivmodellen – flatere struktur)
  • En innføring i muligheter for fagbrev