Få kompetansen arbeidslivet trenger

Bestill gratis rådgivning her

AOF Vestlandet – Agder tilbyr fleksible løsninger for kursdeltakere og arbeidstakere som trenger å styrke sin kompetanse for et framtidig arbeidsmarked.

Vi tilbyr gratis utdanningsveiledning og skreddersyr opplæringstilbud for bedrifter og offentlige virksomheter. Våre kurs og utdanninger tilbys i Rogaland, Vestland og Agder.

Kompetanseheving i din bedrift?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning til bedrifter som ønsker å heve ansattes kompetanse. Arbeidslivet endrer seg raskt. For å håndtere omstillingene må ansatte få utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb. Vi tar oss av søknadsprosessen og gjennomføring av opplæringen.

Søk støtte