Linda (42) har tatt fagbrev i Salgsfaget!

Linda Gravdal Larsen (42) har tatt fagbrev i Salgsfaget gjennom AOF Vestlandet-Agder. Hun jobber på Meny Lagunen, hvor hun har vært ansatt i snart 22 år. Hun har tidligere vært assisterende butikksjef, og er nå HK-tillitsvalgt i butikken.

Linda hadde aldri tenkt på å ta fagbrev, og hun var heller ikke klar over at dette var en mulighet.

Seinest i går snakket jeg med fem stykker om å ta fagbrev gjennom AOF

– Linda Gravdal Larsen

– Jeg var på et tillitsvalgtkurs da vi fikk besøk av AOF Vestlandet-Agder som informerte oss om utdanningsmuligheter og da spesielt fagbrev. Jeg tenkte allikevel at jeg var alt for gammel for dette og slo det egentlig fra meg, sier Linda.

Etter at hun hadde fått tenkt litt på det, tok hun kontakt med AOF igjen. De kom da frem til at om flere ansatte fra Meny Lagunen ville ta fagbrev samtidig så kunne det legges til rette for at undervisningen foregikk på Lagunen. Linda motiverte flere av sine kollegaer til å være med, og dermed fikk de gjennomført undervisningen på arbeidsplassen.

– Det var veldig praktisk å ta kurset på jobb siden jeg jobbet fulltid samtidig. Vi hadde undervisning en kveld i uken fra kl. 17:00-21:00 noe jeg synes gikk kjempefint.  Covid-19 kom jo etter hvert, så da ble det litt teams undervisning, men det gikk veldig greit det også, sier Linda.

Undervisningen er praksisnær og teorien har gitt henne større fagforståelse. Hun har lært og bruker nå nye faguttrykk på jobb. Hun lærte at salg er et eget fag, og at det å jobbe i butikk er mer enn «å bare jobbe i butikk». Hun fikk en bedre forståelse for arbeidet hun gjør som ansatt i Meny.

Hovedmotivasjonen til Linda var å ta fagbrevet for å få økt kompetanse innen faget.

– på denne måten kan jeg gå foran som et godt eksempel overfor mine kollegaer. Jeg har vært ansatt i Meny Lagunen i såpass mange år og det er kjekt å få fagbrevet – få det skikkelig dokumentert, sier hun.

Hun synes lærerne var supre, og de brukte mange eksempler slik at de klarte å knytte teorien til praksis i arbeidshverdagen.

Linda angrer ikke et sekund og er veldig fornøyd med at hun valgte å ta teori til fagprøven fagbrev gjennom AOF Vestlandet-Agder. Hun anbefaler dette videre til blant annet medlemmer og mulige medlemmer i Handel og Kontor, hvor hun selv er medlem.